Văn hóa tại FPT Telecom International

“TÔN ĐỔI ĐỒNG” nghĩa là

“TÔN TRỌNG CÁ NHÂN – TINH THẦN ĐỔI MỚI – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

là những giá trị mà tất cả người FPT đều chia sẻ.

TÔN TRỌNG – là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung. Ở FPT, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện, đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình.
dong-doi-fpt
ĐỔI MỚI – là Tinh thần đổi mới, bao gồm: Học hành, Sáng tạo và STCo (là sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người FPT). Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.
fpt telecom
ĐỒNG ĐỘI – là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình. Ở FPT, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

“CHÍ GƯƠNG SÁNG” nghĩa là

“CHÍ CÔNG – GƯƠNG MẪU – SÁNG SUỐT”

là những giá trị cần có của lãnh đạo FPT

tap doan fpt telecom
CHÍ CÔNG – là nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh lãnh đạo.
fpt telecom
GƯƠNG MẪU – Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần FPT, về giá trị của ba chữ ‘Tôn Đổi Đồng’
fpt telecom
SÁNG SUỐT – là tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ Gen của người FPT,
là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì
lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng.