FPT Telecom International

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT – FPT Telecom International chuyên cung cấp các dịch vụ dành cho Doanh nghiệp như tổng đài, hotline, sms brandname