FPT Telecom Global

thue kenh rieng leased line fpt

FPT Telecom Global – Đơn vị Quản lý FPT Toàn cầu, trực thuộc tập đoàn FPT

Với mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất, FPT Global luôn cố gắng và mong muốn sẽ mang lại những giá trị đích thực cho Doanh nghiệp, với rất nhiều các Đơn vị thành viên trực thuộc FPT.